Měsíc únor byl ve znamení dalšího cyklu studentských debat s předními osobnostmi našeho společenského života.

Jako první přijal pozvání na besedu se studenty Tomáš Pojar, bývalý český velvyslanec v Izraeli. Jeho poutává přednáška pod názvem Demokracie ve válce – Izrael vzbudila u studentů velkou pozornost a debata s přednášejícím trvala i po ukončení besedy. Další týden nás navštívil expert na občanské právo, vysokoškolský učitel pan JUDr. Miroslav Sedláček s přednáškou na téma Dědění v 21. století. I tato spíš již diskuze s přítomnými studenty nám všem  poskytla řadu odpovědí na nelehké otázky, které se dědictví bezprostředně dotýkaly.

Poslední osobností v tomto měsíci byl náš bývalý učitel a současný poslanec pan Jan Zahradník, který si pro studenty připravil podklady pro diskuzi na téma Jak se žije poslancům v Poslanecké sněmovně ČR. I toto setkání obohatilo studenty o poznatky ze života sněmovny, které na televizní obrazovce neuvidí. Na závěr své besedy pak pan poslanec pozval přítomné studenty na komentovanou prohlídku sněmovny.

Všechna setkání měla u mladých lidí velký úspěch a i pro mne je to motivace k dalšímu pokračování již zmíněných setkání.

                                                                                                                                Vladimír Kojan