Naši studenti budou v polovině března reprezentovat Českou republiku na setkání mladých lidí ze současných a případných budoucích členských zemí EU v Bruselu.

Akce s názvem Your Europe Your Say (Vaše Evropa Váš názor) pro ně bude příležitostí diskutovat o významu kultury (letošní rok je Evropským rokem kulturního dědictví) a poznat vrstevníky z dalších evropských zemí. 


Součástí přípravy na tuto akci byla přednáška paní Marie Zvolské z Evropského hospodářského a sociálního výboru (organizátor setkání) o Evropské unii, jejím vývoji a současnosti a beseda se studenty. Účastníci březnového setkání také získali mnoho zajímavých a důležitých informací o akci, na kterou se již nyní velmi těší.