Dne 16. 1. 2018 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce.

Do okresního kola postoupili Jan Bureš a Jan Pokorný ze septimy a Markéta Pavlovcová ze 2. C.

Všem soutěžícím děkujeme za snahu a účast. Viel Spaβ mit Deutsch!