Jedinečnou možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, co obnáší práce právního zástupce či soudce, využili studenti společenskovědního semináře ze 3. ročníku, a to formou simulovaného soudu. Na výběr měli mezi trestním procesem a občanskoprávním sporem.

Zvítězila druhá varianta, ve které se jednalo o ukončení pracovního poměru hlídače Malátného s Detektivní službou, a.s. Účastníci projektu si rozdělili role, sepsali potřebné dokumenty a v pátek 5. ledna vyrazili na místo činu – Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Studenti byli seznámeni se standardním průběhem procesu a měli absolutní volnost při jeho řízení. Případnou radu mohli žádat po absolventech Právnické fakulty, kteří na průběh simulace dohlíželi.

Aktéři se svých rolí zhostili bravurně a své výpovědi i argumenty uváděli bez sebemenšího zaváhání. Zkušenost obohatila zájemce o studium práva o cenné poznatky, které využijí ve svém profesním životě. Simulovaný soudní proces proběhl v rámci projektu Street Law, se kterým se studenti 3. ročníku setkali již v říjnu. Velké díky patří Veronice Kočerové, Tereze Machovičové a Janu Peroutkovi, kteří účastníkům pomáhali s řízením soudu a bez kterých by se akce neuskutečnila.

Eva Petrová, 3.A