Dne 22. 11. vyrazila naše posádka třídy 6. E doplněná dívčí částí z 2. B pod vedením paní prof. Schmidmayerové a pana prof. Týmla na vzdělávací exkurzi do železáren v Linci.

Odjížděli jsme brzy ráno, kdy bývá ještě obvykle většina z nás zahrabána v brlohu. Do Lince jsme dorazili s dostatečným předstihem a tak jsme měli čas na svačinku a poté jsme již vyrazili do informačního centra tamních železáren Voestalpina.

V tomto informačním centru, které nás velmi zaujalo futuristickým vzhledem, jsme nabyli spoustu dalších vědomostí o výrobě železa a oceli.

Po hodinovém výkladu jsme byli nahnáni do autobusu, který nás protáhl za plot, přímo do výrobního areálu. V rámci této cesty a několika zastávek, které nám byly umožněny, jsme stihli zhlédnout detaily vysoké pece, lisování ocelových bloků, přímou výrobu daných komponentů z ocelového plechu a také většinu celého areálu a to naživo.

Po těchto několika hodinách a naprostém zahlcení našich mozků novými informacemi jsme byli odměněni odpočinkovým programem v podobě procházky v Linci, kde nám paní kapitánka ukázala centrum města a dokonce nás vzala i na adventní trhy. Nakonec jsme se všichni společně beze ztrát dobrali zpět k autobusu a  v poklidu jsme odcestovali zpátky domů.

Moc děkujeme paní prof. Schmidmayerové, že nám umožnila tuto exkurzi a že jsme mohli poznat chemii i z jiného pohledu než jen zpoza lavic v našich třídách.

Lukáš Blažek 6. E