Ve dnech 4. - 11. listopadu jsem měla možnost strávit týden v polském Będzinu díky projektu Sea of History v rámci Erasmu+. Projektu se účastnily tři dvanáctičlenné týmy studentů z České republiky, Polska a Turecka. Hlavním tématem byla tolerance a naše společná historie, ale program byl spíše zaměřen na naše vzájemné seznámení a spolupráci v mixovaných skupinách. Společně jsme vytvářeli různé projekty, diskutovali o rozdílech v našich kulturách a představovali svou zemi a věci pro ni typické při mezinárodních večerech. Dozvěděli jsme se také něco o historii našeho dočasného bydliště, Będzinu, jednoho z nejstarších polských měst, dříve obývaného početnou židovskou menšinou. Jeden den jsme také strávili v Krakově.

Pro mne nebyl nejdůležitější věcí samotný program (který občas pokulhával), ale spíše to, že mi tento projekt dal šanci poznat nové lidi z cizích zemí i z Česka a umožnil vidět rozdíly a podobnosti mezi námi přímo „z první ruky“. A vedle toho jsem se díky němu konečně podívala do Polska a na každém rohu mohla naslouchat libozvučné polštině. Tento týden byl pro mě určitě přínosem a účast na podobných mezinárodních projektech určitě doporučuji.

Iva Koblížková, 7. E