Dne 13. listopadu 2017 se na našem gymnáziu uskutečnil další ročník akce Měsíc filmu na školách, kterou pořádá společnost Člověk v tísni jako součást vzdělávacího projektu Jeden svět na školách. Studenti při této příležitosti zhlédnou film o vybraném tématu z moderních dějin Československa a zúčastní se besedy s pamětníkem týchž událostí.

Tématem letošní besedy se staly Pomocné technické prapory (PTP) známé též z knihy a filmu Černí baroni. Nejprve jsme se podívali na dokumentární film Bolesti černého barona zachycující vzpomínky někdejšího pétépáka Vladimíra Lopaťuka. Poté dostal slovo náš host, páter Václav Kulhánek, předseda Společnosti J. V. Jirsíka a někdejší vojín u PTP. Studentům poutavě vyprávěl o každodenním životě černých baronů, jejich práci, ubytování, politických školeních či jednotlivých velitelích. V následné besedě jsme se dostali i na jiná témata, například na studium Václava Kulhánka na našem gymnáziu v letech 1945-1949 či na jeho následné úsilí o studium kněžství, na něž si však v době komunistického režimu musel počkat dlouhých 19 let.

Děkujeme páteru Kulhánkovi za zajímavé vyprávění a studentům za aktivní účast na besedě.

                                                                                                                      Václav Kuneš