Divadelní představení v němčině může některým z nás už samo o sobě znít jako výzva. Když jsme se ale dozvěděli, že se s námi herci dokonce hodlají podělit o jeviště, získal náš kulturní zážitek úplně jiné rozměry. 

Přestože jsme všichni asi doufali, že pro roli nebudeme vybráni právě my, nakonec si všichni herci z našich řad se svými úlohami poradili. 

Je pravda, že samotný děj (pro jednu skupinu to byl příběh o Alibabovi, pro druhou Paní zima) trochu vázl, jak kvůli textu v němčině, tak kvůli občasnému nedorozumění mezi námi a profesionálními herci. Pozorování našich kamarádů v rolích loupežníků nebo osla nám ale mezery v příběhu i ve scénáři vynahradilo. Kvůli těžko vyslovitelným německým slovům vznikaly vtipné situace a někteří spolužáci se předvedli s velmi zajímavým hereckým projevem. 

Ve výsledku jsme se dobře pobavili, navzdory tomu, že před začátkem představení mnozí z nás přísahali, že se do hlediště vůbec neodváží. Pokud bychom se měli podobné akce zúčastnit někdy v budoucnu znovu, určitě by odpadla počáteční nervozita. I když hrát v češtině by pro nás znamenalo velké ulehčení. 

Adéla Drdová, 7E