13. – 14. 10. 2017 se naši začínající programátoři zúčastnili již tradičního Povltavského setkání na ZŠ L. Kuby.  Setkání probíhalo v přátelském duchu a naši žáci zde načerpali mnoho nových zkušeností. Velmi dobře se umístili i v soutěži v kategorii B (2. stupeň ZŠ a gymnázia):

Melichar Konečný (4. E) – 2. místo

Martin Kundrát (4. E) – 5. místo

Ondřej Kalousek (2. E) – 7. místo

Tomáš Johaník (1. E) – 19. místo

Jiří Štěch (2. E) – 23. místo

Na organizaci a zajištění soutěže se také podíleli naši již „ostřílení“ programátoři Martin Rameš (8. E), Adam Staes (2. C) a Jan Štěch (5. E).

Všem našim žákům děkujeme za skvělou reprezentaci školy a blahopřejeme k pěkným výsledkům.