I v roce 2017 proběhla fyzikálně-popularizační aktivita Civilisace, o jejím průběhu podáváme zprávu sice až teď, ale to nic nemění na tom, že i tento ročník se vydařil.

Letošní téma mířilo ke kořenům – účastníci byli uvězněni ve Virtuální hře Civilisace 3000, cílem bylo najít exit ze hry. A jako každý rok se k cíli nikdo nedostal, asi proto, že to pořadatelé nechtěli ;). Hlavním cílem hry totiž bylo se bavit, což nakonec všichni, kteří do Soběnova přijeli potvrdili.

Letošní změnou bylo zapojení absolventů a také jsme poprvé v rámci hry využili mapu světa Civilisace 3000, na které mohly jednotlivé týmy pozorovat svou expanzi, vyhledávat souboje, či ovládnout vybrané technologie.

Pořadateli se opět stali studenti semináře ve 3. ročníků, hráče jsme vybírali z 1. a 2. ročníků vyššího gymnázia. Celkem 30 úkolů se nepodařilo splnit žádnému týmu, takže všichni měli stále co dělat.

Už na prvním ročníku jsme měli šťastnou ruku ve výběru kuchaře – i letos nám vařil Honza Proll a i tentokrát byli všichni nadmíru spokojeni. Z pořadatelů si dovolíme vyzdvihnout Henriettu Ottovou, která připravila různé denní i noční aktivity.

Celá akce proběhla díky podpoře společnosti EON a školnímu sdružení SRP, za což jim děkujeme.