Jak se vžít do toho, jak žili lidé ve středověku, konkrétně mniši a jeptišky? No, nejlepší je se v ně přeměnit. Ale nemuseli jsme vstupovat do kláštera ani skládat řeholní slib. Stačilo absolvovat interaktivní program v klášteře Zlatá Koruna. Nejenže jsme si svázali knihu, vyrobili pečeť nebo psali husím brkem, také jsme se na chvilku stali opravdovými obyvateli tohoto místa včetně dobového oblečení a například zákazu mluvit jinde než v hovorně. To nám ostatně dělalo asi největší potíže, protože znaková řeč, o jejíž základech jsme se také dozvěděli, prostě nestačila.

A tak jsme byli nakonec rádi, že jsme se zase mohli vrátit do současnosti, i když nás na zpáteční cestě čekala výluka na trati a dohánění autobusu. No, civilizace je civilizace!