Možná, že jste vy, kdo jste se zatím nemohli účastnit voleb, někdy přemýšleli o tom, jak takové volení vlastně vypadá. Jak správně odvolit. Co k tomu tak potřebujete. Nebo jaké politické strany a hnutí jsou populární u vašich vrstevníků.

Díky organizaci Člověk v tísni (která nám poskytla volební lístky a plakáty) a projektu Jeden svět na školách jsme u nás 3. a 4. října mohli vše nahoře vyjmenované zjistit a vyzkoušet si být na chvíli právoplatnými voliči, kteří právě rozhodují o budoucnosti Poslanecké sněmovny ČR.

Studenti vyššího gymnázia přicházeli v těchto dvou dnech do improvizované volební místnosti, třídy 5. E, kterou zdobila česká vlajka a v neposlední řadě také volební komise. Tu tvořili třeťáci ze společenskovědního semináře. Jejich úkolem bylo podávat příchozím doplňující informace a volební lístky, kontrolovat jejich průkazy totožnosti a posílat je za plentu do rohu místnosti, kde bylo zase úkolem voličů zakroužkovat číslo preferované strany a vhodit lístek do urny. Ve středu ve 13:00 byly volby ukončeny a jednotlivé hlasy sečteny.

Zúčastnila se více než polovina potenciálních voličů a s výraznou převahou u nás (ale také celostátně) vyhrála Pirátská strana.

Dík patří všem aktivním studentům! 

Natali Hoffmannová, 3.A