Bylo krásné, ale studené ráno, když se studenti 5. E a 1. B sešli s paní profesorkou Šimečkovou a Vlnatou na nádraží. Cíl naší cesty byl jasný - Zlatá Koruna. Cesta do kláštera se změnila v příjemnou procházku, kterou každý po ránu s úsměvem přivítal.

Na místě jsme se rozdělili po třídách a každá skupina si prošla jak literární expozici, při které jsme vypracovávali úkoly z pracovních listů, tak i klášter. Dozvěděli jsme se mnoho o historii kláštera, o tom, jak se zde dříve žilo a také jsme si osvěžili a doplnili své znalosti  z literatury. 

Myslím, že jsme si výlet do Zlaté Koruny užili a odnesli si nejen řadu zajímavých faktů, ale tato akce pomohla i k seznámení mezi třídami.