Je pravda, že archeologové jen kopou v zemi? Kolik pravěkých nalezišť se nachází na území jižních Čech? Jak lze spolehlivě datovat nalezené artefakty? Kde se dá archeologie studovat?

Odpovědi na tyto a mnohé další otázky se studenti tříd 1. B a 5. E dozvěděli dne 3. 10. na zajímavé přednášce, kterou připravil archeolog Václav Vondrovský z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Děkujeme za perfektní hodinu!