Ve čtvrtek ráno 21. 9. se na stadionu na Sokolském ostrově sešel atletický výkvět GJVJ, aby soupeřil s jinými školami v disciplínách královny sportu.

Dívčí družstvo se zodpovědnosti plynoucí z reprezentace naší školy ujalo příkladně a s přehledem si došlo pro celkové vítězství, a tudíž i pro postup do krajského kola v Táboře. Už s medailemi na krku pak sledovalo chlapce, kteří i přes vynikající výkony některých jednotlivců bohužel neuspěli a museli přijmout až čtvrté místo.

Je tedy zjevné, že chlapci ještě mají na tělocviku co dohánět, neb nejen ve vědění, ale také v práci jest naše spasení.

Díky patří sportovcům za enormní snahu a panu profesoru Blažkovi za příkladné vedení týmu.

Prokop Pučejdl, 8.E