Studenti semináře z psychologie se ve čtvrtek 8. června zúčastnili destigmatizačního programu „Blázníš? No a?“ pořádaného sdružením Fokus. Cílem programu bylo nabídnout nový pohled na duševní onemocnění a zvýšit povědomí studentů o životě lidí s psychickými nemocemi. Čtyřčlenný tým se věnoval studentům šest vyučovacích hodin, formou diskuzí a různých aktivit se snažil všechny zapojit. Studenti tak získali nové informace a zároveň si mohli utvořit na celou problematiku vlastní názor.

 Na závěr proběhla diskuze, byl ponechán prostor na dotazy. Studenti vyjádřili při závěrečném hodnocení velkou spokojenost jak s náplní, tak s interaktivním provedením programu.

Tereza Veselá, 7.E