Ve středu 14. 6. 2017  jsme uzavřeli letošní „uměleckou sezónu“ poslední výstavou studentských výtvarných prací jak z jednotlivých ročníků, tak od účastníků nepovinného předmětu Atelier.

Studenti nižšího gymnázia taktéž  vystavují až do konce června svá netradiční pojetí v rámci projektu Okno v architektuře a malířství, vzniklém ve spolupráci s diplomovým projektem PF JU.

Celou akci grandiózně doprovodil pěvecký sbor Mendík a vytvořil tak úžasnou a emocemi nabitou atmosféru, za což tímto velmi děkuji jak jeho členům, tak své milé kolegyni Olze Thámové-sbormistryni: tato vernisáž byla zároveň mým rozloučením se s GJVJ - všem studentům i kolegům ze srdce děkuji  za jejich spolupráci a přeji hodně štěstí a úspěchů. Bylo mi potěšením tu s vámi být.

Marie Bílá, VV