Mnozí z nás mají vlastní životní heslo. Krátkou větu, která shrnuje to, co je pro ně nejdůležitější. Ta, kterou se řídím já, zní zhruba takto:

 Nikdy toho nevíš tolik, abys nemohl vědět víc.

 Díky ní jsem se před šesti lety rozhodl pro studium na gymnáziu, díky ní jsem stále otevřený novým poznatkům či myšlenkám.

A právě proto jsem velmi rád, že jsem se zúčastnil přednášky významného amerického filozofa, prof. Johna Searleho, která se odehrála na půdě Filozofické fakulty Jihočeské univerzity.

 John Searle se na poli filozofie pohybuje už několik desítek let a za tu dobu přispěl nespočtem nových myšlenek k diskuzi o tak důležitých tématech, jakými jsou vědomí, rozvoj umělé inteligence, nebo využívání a struktura lidského jazyka.

 Říká se, že filozof si musí pokládat naivní otázky, aby mohl přejít k těm složitým. A přesně v tomto duchu se nesla celá tato přednáška. Přestože se týkala především literární fikce, z pohledu  jazykovědce, tedy tématu, které mi není příliš blízké, díky širokému rozhledu přednášejícího jsem si odnesl mnoho velmi podnětných myšlenek.

 Můžu jenom doufat, že se v budoucnosti naskytne další příležitost, podobná této...

 

    C. Snow