V pátek 9. 6. 2017 jsme se zúčastnili mezinárodního kola "Baltie 2017" - soutěže v programování na platformě Baltík 3. Do soutěže se zapojila Česká republika, Slovensko a Polsko, ale každá země měla letos vlastní soutěžní místo. To české bylo shodou okolností právě v Českých Budějovicích na ZŠ a MŠ L. Kuby, takže jsme naštěstí nemuseli ani nikam jezdit. Soutěž se skládala z osmi úloh, ve kterých jsme měli za úkol pomocí co nejméně příkazů dosáhnout požadovaného výsledku. Některé úlohy nám daly pořádně zabrat, jiné jsme zvládli mávnutím ruky. Nakonec jsme ale dokázali většinu, či dokonce všechny naprogramovat a obsadili jsme v různých věkových kategoriích krásná přední místa. Všichni jsme si to moc užili, získali jsme mnoho nových zkušeností a nakonec jsme si odnesli i pěkné výhry.

 Jan Štěch, 4. E

Výsledkem práce žáků na nepovinném předmětu AZP jsou velmi pěkná umístění v celostátních i mezinárodních soutěžích v programování. Jedná se o výsledky několikaleté poctivé práce, za kterou studentům děkujeme a blahopřejeme k dosaženým úspěchům.

Mladý programátor regionální kolo

Melichar Konečný (3. E) a Vavřinec Konečný (4. E) – 2. místo

Martin Kundrát (3. E) – 3. místo

Janek Hlavatý (2. E) – 4. místo

Jiří Štech (1. E) a Jan Štech (4. E) – 8. místo

Andriy Hrechanyuk (4. E) – 9. místo

Mladý programátor celostátní kolo

Adam Staes (1. C) – 3. místo

Baltie 2017 národní kolo

Jan Štech (4. E) – 3. místo

Andriy Hrechanyuk (4. E) – 6. místo

Martin Rameš (7. E) – 1. místo

Adam Staes (1. C) – 2. místo

Baltie 2017 mezinárodní kolo

Martin Rameš (7. E) – 1. místo

Adam Staes (1. C) – 2. místo

Matematická olympiáda – kategorie P

Tomáš Konečný (8. E) – 1. místo v regionálním kole a 9. místo v celostátním