Slunného a parného dne 30. května jsme se se třídou 3. B, panem profesorem Filipem a profesorkou Vlnatou vydali do hlavního města Prahy na exkurzi o židovské části města.

Brzy ráno jsme se sešli na nádraží v Českých Budějovicích a již v 6:53 h odjížděl vlak směrem k Praze. Cesta trvala celé dvě hodiny zcela podle plánu. Ihned na hlavním nádraží v Praze se nás ujala starší paní průvodkyně, která byla doktorkou přírodních věd a dokonce uměla mluvit několika jazyky. Vyrazili jsme Jeruzalémskou ulicí ke stejnojmenné synagoze, která se pyšní překrásnou výzdobou již od roku 1905 v secesní stylizaci maurského slohu. Dále jsme pokračovali ke kostelu svatého Jindřicha a Kunhuty až k Senovážnému náměstí mající trojúhelníkový tvar. Následně jsme se zastavili u historicky velmi známé Prašné brány. Prašná se jmenuje díky střelnému prachu ukrytému v minulosti v podzemních sklepeních právě pod bránou. Také jsme se podívali na jednu z budov Univerzity Karlovy. Na Staroměstském náměstí jsme si všimli stavby, která se stala na krátkou dobu působištěm A. Einsteina, kde pracoval na své teorii relativity. Uprostřed náměstí jsme si prohlédli Pražský poledník a rovněž pomník Jana Husa.

Staroměstský orloj byl bohužel v opravné fázi, a tak jsme pokračovali na náměstí Franze Kafky. Zde stojí rodný dům tohoto slavnému spisovatele, jenž zemřel ve velmi mladém věku na krční tuberkulózu. Poté jsme procházeli Maiselovou ulicí pojmenovanou po úspěšném židovském obchodníkovi s obilím.

Tímto jsme se dostali do bývalého židovského ghetta, které ale nebylo nijak vyčleněno či obehnáno zdmi. Kolem Maiselovy synagogy jsme přišli k synagoze Pinkasově. Zde byla na zdích sepsána jména zemřelých Židů z Prahy, Českých Budějovic i dalších měst. Následoval rozsáhlý Starý Židovský hřbitov, kde se nacházelo nespočetně náhrobků. Tyto náhrobky se ponechávaly bez zásahu. Nejstarší měly tvar obdélníků s nápisy vtlačenými do kamene a mladší měly vrcholy do pravoúhlých trojúhelníků naopak s vystouplými nápisy. Lidé zde nechávali kamínky, které mají ukazovat úctu k mrtvým namísto květin. Pohřbeni jsou tu známé osobnosti jako už zmíněný Maisel nebo také Rabi Löw. Kousek od hřbitova na nás vykoukla Klausová synagoga, do které jsme samozřejmě společně vstoupili. Umístěny zde byly nejrůznější židovské předměty: svitky Tóry, svícny, talíře, ukazovátka neboli JAD.

Několik metrů odtud se nacházela další synagoga. Dokonce jedna z nejstarších a nejzachovalejších v Evropě, proto Staronová. Tato stavba se stále využívá k obřadům. Uvnitř musela mužská část spolužáků nosit jarmulky. Tyčil se zde velký prapor získaný za pomoc při třicetileté válce. Zajímavostí bylo slepé páté žebro v křížové gotické klenbě. Po prohlídce jsme se zastavili u sochy Franze Kafky, pojící se právě k jeho slavnému dílu Proměna. Následně jsme vstoupili do blízké Španělské synagogy. Nejprve jsme si prohlédli velkolepé stříbrné koruny a ukazovátka, a poté vešli na balkon uvnitř synagogy. Zdála se být poněkud prostornější, než zvenku vypadala. Rovněž byla bohatě zdobena zlatem a zajímavými barevnými ornamenty. Vše doplňovaly nádherné vitráže.

Po náročné exkurzi se nám dostalo zaslouženého rozchodu v centru města. Protože teploty po celý den neklesly pod 30°C, rozhodla se většina z nás vydat se do klimatizovaného nákupního centra na ledovou kávu. Cesta zpět se značně prodloužila. Kvůli komplikacím na trati měl vlak dvě hodiny zpoždění. Naštěstí jsme bezpečně všichni dorazili domů s rozsáhlejšími znalostmi a představou o bývalé židovské čtvrti v Praze.