Naši studenti se v závěru minulého roku zúčastnili mezinárodní soutěže Juvenes Translatores. Jednou z účastnic byla i Tereza Veselá ze 7. E, pro překlad si zvolila text v angličtině.

Naše studentka sice není celorepublikovou vítězkou, patří jí ale speciální diplom pro ty, kteří prokázali vynikající znalost angličtiny, schopnost plynule se vyjadřovat, používat kreativní obraty a volit vhodné stylistické prostředky.

Děkujeme Tereze i dalším účastníkům za reprezentaci školy a za skvělý výsledek!