V úterý 17. května se naši studenti zúčastnili zajímavé akce uspořádané společností Živá paměť, jež uchovává svědectví pamětníků druhé světové války. Jednalo se o veřejné čtení vzpomínek již zesnulého pana Václava Pelikána, který v době protektorátu Čechy a Morava studoval na našem gymnáziu. Společnost Živá paměť nám poskytla kopie čtyř textů, v nichž Václav Pelikán vzpomíná na své dětství na Slovensku, na studium v Českých Budějovicích i na své zážitky z doby druhé světové války. Jedna z cenných vzpomínek zachycovala i zatčení profesora Karla Šatala, na jehož počest byla naše škola později přejmenována:

V červnu 1942 byl v Praze zavražděn říšský protektor Heydrich. A nastalo kruté řádění gestapa. Stačil sebemenší prohřešek k tomu, aby Němci vyvraždili celé české rodiny, rodiny nejlepších českých lidí. Stačil poslech zahraničního rozhlasu, schvalování atentátu na Heydricha apod. A nikdo nemohl dokázat, že ten či onen zahraniční rozhlas skutečně poslouchal, či že se někdo vůbec o Heydrichovi vyslovil, že dobře mu tak. I když si to mysleli všichni. Při jedné hodině tělocviku k nám do tělocvičny vstoupili tři muži a odvedli našeho mladého profesora tělocviku Karla Šatala. A to byl poslední okamžik, kdy jsme ho viděli živého. Za krátký čas byl popraven. Důvod – sympatisoval s Rusy…

Předčítání vzpomínek Václava Pelikána se ujali studenti Tadeáš Černovský, Anna Dominová, Michal Perevoščikov, Jan Rolínek a Martin Veverka. Události se kromě řady jihočeských pamětníků druhé světové války zúčastnili i členové Václavovy rodiny: bratr František Pelikán a dcera Věra Segersová, která nyní žije v Nizozemí. Studentům se podařilo předčítat text nesmírně poutavě a důstojně, a vysloužili si tím velké poděkování a příznivé ohlasy od všech posluchačů. Paní Věra Segersová zároveň naší škole poskytla kopie rodinných dokumentů včetně fotografií či vysvědčení Václava Pelikána z dob studií na Jirsíkově gymnáziu.

Děkujeme všem zúčastněným studentům za vzornou reprezentaci školy!

                                                                                                                      Václav Kuneš