V rámci našeho několikaletého záměru, aby se studenti ve škole a jeho okolí cítili příjemně, se ředitelství školy  snaží podporovat všechny aktivity, které slouží tomuto záměru. Vedle volnočasových  (přírodovědný kroužek, fyzikální kroužek, hrnčířský klub, Klub cestovatelů, pěvecký sbor Mendík, školní kapela a vznikající lezecký oddíl) pořádáme ve škole výtvarné vernisáže, hudební vystoupení   a pravidelné výstavy  školního muzea ( v tomto roce proběhly výstavy na téma J. A. Komenský, T. Baťa, J. Opletal, Legionáři, Mnichov a do konce školního roku pak výstava Obrana národa a Rok 1968). Sami jsme pak získali prostředky na vytvoření putovní výstavy a sborníků na téma Nebyli jen Švejkové.

Prostor k odpočinku nabízí studentům v přízemí školy pohovka, pracovní stůl a čítárna časopisů  a na opačné straně schodiště se připravuje podobný koutek, kde bude knihovna (knihy do ní věnují studenti i dobrovolní dárci), piano a pohovka. Za zmínku stojí i zhotovené secesní nápisy nad vstupy do tříd a vyměněné skleněné tabulky se secesními vzory na dveřích, kopie starých školních hodin na jednotlivých chodbách.  Pokoušíme se dát škole tvář takovou, jaká byla zachycena na starých fotografiích.

Před školou se nám podařilo s přispěním Nadace ČEZ (program Podpora regionů) realizovat odpočinkovou zónu s lavičkami, odpadkovým košem, informační tabulí a květinovou výzdobou.  Již nyní, v jarních měsících je zřejmé, že se lidé často u školy zastaví, přečtou si informace o škole, nebo si jen sednou na lavičky.  Tím se snad naplňuje náš záměr vybudovat u školy odpočinkovou zónu.  Naším dalším záměrem je vybudovat parkové úpravy zeleně okolo školy, aby se toto prostředí stalo ještě atraktivnější pro studenty a spoluobčany.

V rámci našeho záměru, aby studenti pociťovali hrdost na to, že mohou na této škole studovat a něco v životě dokázat, jsme ve vstupní místnosti instalovali skleněné tabulky se jmény našich bývalých a v dalším životě velmi úspěšných studentů. Z některými z nich se pak naši žáci setkají na besedě na začátku října.

Nápadů, jak sloučit moderní pojetí školy s jeho historickými tradicemi je opravdu hodně a držte nám palce, ať se některé z nich podaří v dalších letech uskutečnit.

                                                                                                                                  V. Kojan