V minulých dnech na adresu Sdružení rodičů pro podporu GJVJ dorazil následující dopis od bývalé studentky Veroniky Maurerové. Její slova nás všechny potěšila. Prosím, přečtěte si také, jaký vzkaz ke svému gymnáziu vyslala:

Dobrý den,          


Je to už nějaký ten pátek, co jsem úspěšně zakončila studium na Gymnáziu J. V. Jirsíka. Za ty čtyři roky, co jsem na GJVJ studovala, mi Sdružení rodičů pro podporu GJVJ několikrát finančně pomohlo, ať už bezúročnou půjčkou či darem.       

Na lyžařský zájezd a biologicko-zeměpisnou exkurzi nám (mně i sestře) byla poskytnuta bezúročná půjčka, bez které bychom se nemohly účastnit. Z obou akcí mám skvělé vzpomínky a jsem opravdu vděčná, že nám škola peníze bez váhání půjčila. Děkuji tímto i panu Mgr. Baštářovi, který nám o možnosti půjčky řekl a pomohl nám s vyřízením.                              

Další velkou finanční podporu jsem od SRP GJVJ dostala za účast na vzdělávacích diplomatických simulacích. Konkrétně jsem se mohla zúčastnit Pražského studentského summitu (tři roky za sebou), Simulace evropského parlamentu, Simulace českého parlamentu a Plzeňské diplomatické simulace. Tyto akce byly pro mě velmi obohacující, nicméně i finančně náročné. Škola mi vždy alespoň část nákladů proplatila, i když nešlo o typickou reprezentaci školy, ani o žádné umístění (a tedy zviditelnění) školy. Z těchto akcí jsem si odnesla mnoho zkušeností do profesního i osobního života a nelituji ani jedné minuty, které jsem na těchto akcích mohla prožít. A to i díky finanční podpoře od SRP GJVJ.      

Když jsem žádala o poslední příspěvek na Pražský studentský summit, pan ředitel RNDr. Jaroslav Pustina si nás žadatele pozval do ředitelny a ptal se, k čemu je taková akce pro školu dobrá. Už si nepamatuji, jak jsem argumentovala, nicméně jsem věřila v to, že škole nejde pouze o to, se někde umístit, ale i vzdělávat nad rámec školní výuky. Ten den jsem panu řediteli slíbila, že vše co mi škola zaplatila, jednou vrátím.               

Dnes pátým rokem studuji na vysoké škole (ne diplomacii, ani sociologii, které jsem toužila studovat na střední škole, ale informatiku na ČVUT v Praze) a pár měsíců jsem zaměstnaná v IT firmě. Někdo říká, že se má první výplata věnovat rodičům nebo propít. Já jsem se rozhodla, že nadešel čas na splnění mého slibu z ředitelny.    

Na účet SRP GJVJ jsem poslala finanční dar za to, že mě GJVJ připravilo nejen na studium na vysoké škole, ale pomohlo získat mnoho cenných zkušeností v mimoškolních aktivitách i prožít hezké zážitky. Byla bych ráda, kdyby tyto peníze pomohly dalším studentům, kteří jsou v hmotné nouzi nebo si zaslouží podporu školy v mimoškolních aktivitách.         

Na závěr bych ráda poděkovala panu Mgr. Dřevikovskému, který se mnou vždy trpělivě vyřizoval veškeré žádosti o příspěvek a také paní Mgr. Hadravové za skvělý matematický základ, bez kterého bych se na technickém oboru dlouho neudržela. :)       

S pozdravem       

Veronika Maurerová         
absolventka GJVJ