Naší škole se podařilo získat peníze z Evropského sociálního fondu na projekt, jehož součástí jsou tzv. čtenářské dílny. Do tohoto projektu jsou v rámci literatury a literárního semináře zapojeny třetí a čtvrté ročníky. Důležitou součástí tohoto projektu je možnost zakoupit velké množství knih.

Tuto možnost naše škola využila a obohatila tak naši školní knihovnu o řadu nových titulů ze současné i světové literatury, které rozhodně stojí za pozornost. Tyto knihy si můžete zapůjčit buď ve školní knihovně, nebo přímo v kabinetu českého jazyka. 

Seznam nových knih.