Dne 26. 5. 2021 proběhlo online formou celostátní kolo soutěže Mladý programátor, kterého se zúčastnili ti nejnadanější z našich šikovných programátorů z řad studentů. Jejich úkolem bylo v omezeném čase naprogramovat tři úlohy z kategorie dle jejich preferovaného programovacího jazyka.

Zástupci našeho gymnázia bojovali někdy i ve více kategoriích a podařilo se jim tak obsadit následující vynikající umístění napříč několika žebříčky:

Kategorie B – Baltík (6. - 9. třída ZŠ):

  • 2. místo Daniel Petrů (2. E)
  • 3. místo Ondřej Ryjáček (2. E)
  • 8. místo Tomáš Johaník (4. E)

 Kategorie C – Scratch (žáci ZŠ):

  • 1. místo Vojtěch Perník (3. E)
  • 6. místo Ema Rosenthalerová (2. E)

 Kategorie D – C# (žáci ZŠ):

  • 6. místo Daniel Petrů (2. E)
  • 7. místo Ondřej Ryjáček (2. E)
  • 9. místo Jan Hlaváč (4. E)

 Kategorie D – programování webu (žáci ZŠ):

  • 1. místo Vojtěch Perník (3. E)

Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Vojta Perník
Vojta Perník