Mladý programátor 2021
je programovací soutěž v kategoriích C#, SGP Baltie, webové technologie, Python a Scratch.

Do celostátního kola nám postupují Daniel Petrů, Ondřej Ryjáček (2. E), Jan Hlaváč (4. E), Vojtěch Perník (3. E), Ema Rosenthalerová (2. E) a Tomáš Johaník (4. E).

Matyáš Hronek (1. C) a Melichar Konečný (7. E) byli velkou oporou při organizaci školních kol soutěže.
Moc děkujeme! 

Velikonoční soutěž
O letošních velikonočních prázdninách měli naši studenti zaměření na programování možnost zkrátit si volný čas tvorbou programů v rámci velikonoční soutěže, kde se klade důraz na propracovanost, kreativitu a originalitu. V kategorii C# se zúčastnil Ondřej Ryjáček a Daniel Petrů.

Na celostátním vyhodnocení Daniel za svou velikonoční hru získal 2. místo a Ondra 3. místo.

Všem soutěžícím blahopřejeme!