I v letošním školním roce 2020/2021 proběhly různé chemické soutěže on-line formou – Chemická olympiáda, SOČ a ChemQuest. A naši studenti se neztratili.

Tradičně se konala Chemická olympiáda ve všech kategoriích.

Výborné 2. místo v krajském kole kategorie D obsadil Jakub Outlý ze 4.E a v kategorii A  Adam Krbeček ze 7.E, který byl ještě i  na 5. místě v kategorii B. 

okresním kole kategorie D nám patřilo 6. místo – Hermína Ottová 3.E , 8.místo- Jakub Outlý 4.E  a 9. místo – Anna Krásnická 4.E.

V kategorii C nás ještě reprezentovali Vojtěch Tříska z 5.E – 10. místo a  Adam Hejna z 2.A.

SOČ – 3. místo v krajském kole obsadila Eva Dokulilová z 8.E.

ChemQuest – celostátní přehlídky se zúčastnil tým ze 3.E – Hermína Ottová a Sofia Voldřichová.

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.