Ve druhém ročníku Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie se umístil na 2. místě náš Matěj Foglar s prací Koronavirová krize. Slavnostní vyhlášení proběhne v září 2021 na Pražském hradě.  Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.  

V práci Koronavirová krize je popisován vznik a vývoj onemocnění COVID-19 v ČR. Práce se zaměřuje na základní příznaky a vliv na zdraví viru SarsCoV-2 a následně vyobrazí průběh první a druhé vlny. Také se věnuje analýze ekonomických dopadů koronavirové krize na území České republiky z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Práce se zaměřuje na hlavní aspekty ekonomiky – inflace, HDP, nezaměstnanost a rozpočtová politika.