Když se mi svěřili „mí“ recitátoři ze 4. E, Tomáš Johaník, Klárka Pechová a Markéta Jarošová, se svým nápadem uspořádat online literární setkání „psavců“ z našeho gymnázia, přišlo mi to jako výborný nápad, ale měla jsem jisté pochybnosti. Oni však měli jasno: „Všichni pořád sedíme doma a takové setkání může být inspirativní pro účinkující i diváky. To se zvládne.“  

A tak se postupně zrodilo něco, co nás všechny, kteří jsme se 5. května v 18.30 připojili, „pohladilo po duši“. 

Všichni, kteří se svými texty vystoupili a šli tak trochu „s kůží na trh“, ukázali, že i v této poněkud realistické době mají své pocity, sny a představy a nechali nás do nich nahlédnout. 

Myslím, že můžu za všechny diváky a posluchače poděkovat Katce Černé, Aničce Timrové, Anežce Dvořákové, Báře Týmalové a Viky Bílkové za účast a zejména Tomáši Johaníkovi, Markétě Jarošové a Kláře Pechové za uspořádání. Víme, že se na všechny budoucí spisovatele z naší školy nedostalo, a proto doufám, že organizátorům vydrží síly a brzy se uvidíme znovu. 

                                                                                                           Dana Šimečková