Stejně jako v loňském roce nepřála situace kolem uzavření škol ani tradiční soutěži ve středoškolské odborné činnosti. Bylo opět rozhodnuto, že se uskuteční online.

Studenti, kteří zpracovali své práce na vysoké úrovni, byli ze školního kola vysláni do kola krajského. Za tím účelem museli natočit o svých pracích informační video a připravit si online prezentaci.  

Konečný verdikt pro krajské kolo byl vynesen 29. 4. 2021 a opravdu nás potěšil. V oboru Fyziky, Historie a Teorie kultury jsme získali první místa s postupem do celostátního kola!! Ta obsadily: Eliška Korcová, Denisa Janová a Kristýna Tlapová.  

Ani v ostatních oborech jsme se neztratili. V celkovém umístění jsme jedna ze dvou prvních škol!! 

Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme ještě další úspěchy v kole celostátním. 

                                                                                                                       Dana Šimečková