Ve dnech 16., 19. a 26. dubna se třídy 2.A, 2.B a 6.E zúčastnily online besedy o poruchách příjmu potravy, kterou připravily lektorky z pražského Centra Anabell.

Během dvouhodinového programu se studenti dozvěděli nejen o jednotlivých poruchách a jejich projevech, ale i o aktuálním nárůstu jejich výskytu vlivem „dokonalých“ fotek či videí na sociálních sítích a kvůli koronavirové krizi. Nejpůsobivější částí besedy byl vlastní příběh jedné z lektorek, která si poruchami příjmu potravy sama prošla a nyní pomáhá nemocným jako peer konzultantka.

Důležité bylo též seznámení se samotným Centrem Anabell a možnostmi pomoci lidem, kteří jsou těmito poruchami ohroženi – blíže viz http://www.anabell.cz/. Děkujeme lektorkám za skvěle připravený program, jejich ochotu sdílet vlastní zkušenosti i dostatek prostoru pro dotazy studentů.

Václav Kuneš

 

A jak program hodnotili sami studenti?

„Líbilo se mi snadno pochopitelné představení jednotlivých poruch, včetně krátkých videí. Oceňuji, že jsme měli možnost poslouchat zkušenosti někoho, kdo si tím opravdu prošel.“

„Děkujeme za přednášku a za to, že se tomuto problému věnují, protože si spoustu lidí neuvědomuje, že to není jen o jídle, ale hlavně o tom, co je v hlavě. A zároveň také obdivuji slečnu Luisu, že to zvládla po takové době překonat a takhle otevřeně o tom mluvit.“

„Jednak se mi líbilo, že byla jak teoretická část, tak i v podstatě reálný příběh. Také bych pochválil i rady, jak s člověkem trpícím tímto problémem jednat a jak mu nejvíc pomůžeme.“