Všechny milovníky literatury srdečně zveme na online autorské čtení pořádané studenty našeho gymnázia, které bude samozřejmě, jak jinak, než online.

V samotách našich bytů může být často velice obtížné čerpat inspiraci pro tvorbu něčeho nového, a tak například právě k načerpání tvůrčí múzy může tento projekt sloužit.

Na livestream konající se v platformě Teams se ve středu 5. května 2021 od 18:30 do 19:30 bude moci přihlásit každý, koho zajímá literatura a rád si poslechne ukázky z prací nadějných mladých tvůrců z našeho gymnázia.

Budeme se na vás na všechny moc těšit tady.

Stream se v daný čas otevře a bude volně přístupný komukoli, kdo se k odkazu dostane.