V průběhu března se studenti prvních ročníků a kvinty zúčastnili online besed s mjr. Jiřím Matznerem, tiskovým mluvčím a vedoucím oddělení tisku a prevence na Krajském ředitelství Policie ČR v Českých Budějovicích.

Přednáška byla zaměřena na nejčastější trestné činy a přestupky, kterých se dopouštějí mladiství, zejména na témata alkoholu, návykových látek, krádeží, vandalismu a kyberkriminality.

Studenti se také dozvěděli o rozdílech mezi přestupkem a trestným činem, o zápisu do trestního rejstříku či o policejní práci v době pandemie.

Navzdory tomu, že jsme se nemohli potkat osobně, se všechny besedy vydařily a studenti kladli k tématu mnohé dotazy. Děkujeme mjr. Matznerovi za skvělý preventivní program a za to, že byl ochoten se s námi spojit v distanční formě.

                                                                                                                      Václav Kuneš