I v tomto školním roce jsou mezi našimi studenty držitelé certifikátů z Cambridge.

Všem 23 kandidátům se podařilo vykonat zkoušky z angličtiny a jsou již držiteli certifikátů FCE (First Certificate in English, úroveň B2) a také CAE (Certificate in Advanced English, úroveň C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Gratulace patří Anežce Dvořákové (viz fotky) i všem dalším studentům.

Ať vám tyto certifikáty pomáhají při závěru studia na našem gymnáziu, během studia na vysokých školách i ve vaší budoucí kariéře!

                                                                                                                              Jana Dvořáková