Domov pro seniory Máj se kvůli nemoci několik týdnů potýká s nedostatkem personálu, proto zde až do konce ledna vypomáhala armáda a v neposlední řadě dobrovolníci.

Práce dobrovolníka obnáší dvanáctihodinové služby, zejména o víkendech. Navíc vyžaduje notnou dávku empatie, trpělivosti, dobré srdce a i kus odvahy. Takovým dobrovolníkem je ve výše zmíněném domově i náš student David Benák ze 3. A.  David dělá dobré jméno všem studentům i našemu gymnáziu a za to mu patří upřímný dík.