Přestože se učíme distančně, naši studenti nezahálejí. Alespoň někteří. Několik žáků nižšího gymnázia sezúčastnilo online soutěže Kde se všude skrývá matematika, kterou pořádá Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity.

Jedním z úkolů bylo i sestrojit nádherné origami, které vidíte na obrázcích. jejich autorkou je Hermína.

Ema Rosenthalerová (2.E) obsadila 1.místo před druhou Hermínou Ottovou (3.E), když obě vyřešily všechny úlohy správně. Rozhodl pouze čas odevzdání! Oběma děkujeme za reprezentaci a gratulujeme!