Mladí přírodovědci pracující v biologickém kroužku Chroustů absolvovali v týdnu 31. 8. - 4. 9. vzdělávací pobyt ve Středisku ekologické výchovy v Horním Maršově.

Lovili a určovali bezobratlé (bezouše) v Lysečanském potoce, absolvovali ekologické programy ve středisku, navštívili prales na Rýchorách a nakonec zdolali Sněžku.