Již šestým rokem naše gymnázium přivítalo nové studenty ze tří tříd čtyřletého a jedné třídy osmiletého studia. V kostele sv. Václava, který původně patřil Gymnáziu J.V. Jirsíka, pozdravil studenty ředitel RNDr. Jaroslav Pustina, který také připomněl historii školy a zastoupil tak jednoho z našich nejstarších absolventů Mons. Václava Kulhánka (Pater Kulhánek už se nemohl ze zdravotních důvodů osobně dostavit). Motivujícím a laskavým projevem povzbudil začínající studenty P. Josef Prokeš, který je taktéž absolventem našeho gymnázia. Slavnostní atmosféru podpořil zpěv školního smíšeného sboru Mendík.