Výuka

Výuka na Gymnáziu J. V. Jirsíka probíhá i nadále prostřednictvím Microsoft Teams, ke kterým mají všichni studenti gymnázia přístup přes své účty.

Klasifikace za druhé pololetí bude probíhat dle vyhlášky MŠMT 211/2020 Sb., bližší informace na stránkách ministerstva školství ZDE.

Studentům maturitních ročníků je od pondělí 11. května umožněn vstup do školy, avšak pouze na předem domluvené konzultace s vyučujícím. Po celou dobu je student povinen řídit se materiálem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (ke stažení ZDE). Pro vstup do budovy za cílem konzultace je tedy třeba především splnit:

 • Předem se domluvit s daným vyučujícím, a to v dostatečném časovém předstihu. 
 • Seznámit se s materiálem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (ke stažení ZDE).
 • Přinést podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ZDE).

Bez splnění těchto podmínek nemůže student do školy vstoupit. 

Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky na gymnáziu J. V. Jirsíka proběhnou v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb. (úplné znění tohoto zákona ke stažení ZDE, informace k tomuto zákonu ZDE.)

Termíny:

 • 11. 5. - 15. 5. 2020: studenti si mohou u třídního učitele vyzvednout hodnocení svých maturitních prací (je nutná individuální domluva s třídním učitelem)
 • nejpozději 18. 5. 2020: student má možnost změnit seznam 20 literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury (je třeba předchozí domluva s vyučujícím českého jazyka)
 • nejpozději 21. 5. 2020: student má možnost podat písemnou žádost o nahrazení jedné povinné zkoušky profilové části z cizího jazyka (je třeba předchozí domluva se zástupci ředitele)
 • 29. 5. 2020: studenti, kteří budou psát didaktický test z matematiky, přinesou tabulky a kalkulačky, které budou chtít u didaktických testů používat. Ty odevzdají ve škole ke kontrole a obdrží je těsně před didaktickým testem z matematiky. Odevzdají je vyučujícím matematiky v čase od 9:00 do 11:00.
 • do 1. 6. 2020: studenti odevzdají třídním učitelům prezentace k obhajobám maturitních prací (je nutná individuální domluva s třídním učitelem)
 • 1. 6. 2020: didaktické testy

                - 8:00 didaktický test - matematika, francouzský jazyk

                - 13:00 didaktický test - anglický jazyk

 • 2. 6. 2020: didaktické testy

                - 8:00 didaktický test - český jazyk a literatura

                - 13:00 didaktický test - německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk

 • 3. 6. 2020: didaktické testy

                - 9:00 didaktický test - matematika +

 • 15. 6. - 19. 6. 2020: maturitní zkoušky tříd 4.C a 8.E
 • 22. 6. - 26. 6. 2020: maturitní zkoušky tříd 4.A a 4.B

Odkaz na Jednotné zkušební schéma (detailní časový rozpis společné části) a Kritéria hodnocení společné části maturit najdete ZDE.

Časové rozpisy ústních maturit jsou v procesu, měly by být hotové cca. 24. 5.

Po celou dobu je student povinen řídit se materiálem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (ke stažení ZDE).

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky na gymnáziu J. V. Jirsíka proběhnou v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb. (úplné znění tohoto zákona ke stažení ZDE, informace k tomuto zákonu ZDE.)

Viz. Pro uchazeče - Informace pro uchazeče!