V týdnu od 24. do 28. února se u nás na škole konal projekt Edison.

Pro třetí ročníky přijeli přednášet studenti z Gruzie, Arménie, Indonésie a Palestiny. Během celého týdene jsme měli možnost dozvědět se mnoho zajímavých informací a debatovat se zástupci těchto zemí.

Prezentace byly zaměřeny na přírodu, kulturu, národní jídla, náboženství, ale i na výhody a nevýhody života v jejich rodných zemích.

Projekt byl zakončen v tělocvičně, kde jsme měli možnost ochutnat typická jídla, která si stážisté připravili. Tento týden byl plný nových informací a nám, „třetákům", to zajisté rozšiřilo obzory.

Šárka Brunclíková 3B