Dne 15.1. 2020 jsme se v rámci semináře z chemie zúčastnili přednášky na téma „Recyklace lanthanoidů z elektrospotřebičů za pomoci řas“. Paní doktorka Mária Čížková, která k nám přijela z Třeboně, nám představila velmi zajímavý výzkum prováděný na pracovišti Algatech.

Dozvěděli jsme se  nejen o problematice elektroodpadu a jeho následné recyklaci, ale i kovech vzácných zemin používaných k výrobě elektrospotřebičů.

Část přednášky byla věnována také řasám, jejich vlastnostem, nárokům na prostředí a způsobům pěstování.

Povídání paní doktorky se nám moc líbilo a odnesli jsme si spoustu nových poznatků a znalostí. Děkujeme za příjemně strávené odpoledne!

K. Janovcová, H. Brojírová 3. A