Již se blíží vánoční prázdniny a s tím se pojí i pozvolnější výuka. Paní Hadravová a pan Kuneš pro naši třídu připravili dvouhodinovou aktivitu na zpestření programu. Propojením matematiky a češtiny vytvořili přibližně hodinovou hru, náhodně nás rozdělili do šesti týmů a my jsme se společnými silami snažili vyřešit jednotlivé úkoly a otázky s různě vysokým bodovým hodnocením. Následně jsme se pokoušeli získat dostatek bodů za co nejkratší čas a tím ostatní skupiny předstihnout a poté svůj výsledek odevzdat v příslušné minutě, vypočítané ze zadané funkce. Děkujeme našim profesorům za příjemné ozvláštnění výuky.:)


A.   Kočvarová, 5. E