Dne 23.11. jsem se společně s paní profesorkou Schmidtmayerovou zúčastnil laboratorního víkendu chemie, pořádaného přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity. Tentokrát se kurz zaměřoval na UV a VIS spektrofotometrii. Společně jsme si vysvětlili základy spektrofotometrie, spočítali jsme několik příkladů a poté jsme se vrhli na praktickou část.

Kromě práce se spektrofotometrem jsme prováděli celou řadu dalších základních laboratorních úkonů, jako je příprava roztoku, ředění roztoku apod. Finálem celého odpoledne bylo kreslení grafu na milimetrový papír. Nakonec  bych chtěl poděkovat Jihočeské univerzitě za příležitost vyzkoušet si práci v univerzitní laboratoři a za celkově příjemně strávené odpoledne.

Adam Vaculík, 3.B