Školní akce

U okresního soudu

Oděni do formálního oblečení vydali jsme se jednoho dubnového slunného dne  do budovy Okresního soudu v Českých Budějovicích. Naskytla se nám tak unikátní příležitost být svědky soudního řízení v tak majestátní instituci vzbuzující obdiv i v návštěvnících našeho města.Měli jsme…
… přečíst celé

Sexta v ZOO

Ve středu 11.dubna vzpomínali studenti sexty na své starší spolužáky píšící maturitní písemky v poklidném prostředí ZOO Ohrada. Cílem bylo odvození  adaptací obratlovců na podmínky areálů u známých či méně známých druhů. Terénní cvičení si studenti zpestřili tvorbou hádanek. Uhodnete i Vy…
… přečíst celé

Cesta do Anglie

Ve středu 12.4. ráno se naše třída 3.E vydala na cestu do Jižní Anglie.Vyjeli jsme autobusem do přístavu Calais, kde jsme strávili první noc. Ráno nás čekala cesta trajektem a okolo poledne už jsme byli v Anglii.Jako první jsme si prohlédli Hastings a Battle Abbey, kde se konala slavná bitva, po…
… přečíst celé

Dresjovice 'Cause we're neighbours'

V pondělí 9. dubna jsme zahájili druhou část programu Dresjovice. V odpoledních hodinách jsme přivítali přátele z Drážďan v naší škole. Zapomenutá jména německých žáků jsme si připomněli rozmanitými seznamovacími hrami. Den jsme završili netradičně, a to navozením vánoční…
… přečíst celé

Květy Terezína

Když hodiny roků a let ukazovaly 20:18, v měsíci rozkvétajících poupat a za jarního svitu, vydali se nadšenci z dějepisného semináře na jedno z míst, kde se česká historie zapomněla smát – do pevnosti Terezín. Viděli jsme mnoho věcí, míst a vzpomínek, ať už v Malé pevnosti, která sloužila od…
… přečíst celé

Bücherwurm

Dne 5. 4. 2018 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo soutěže v předčítání Bücherwurm. Tuto soutěž pořádá GOETHE CENTRUM JU. Pro letošní rok byla zvolena knížka Erebos od Ursuly Poznanski. Všichni soutěžící předvedli skvělé výkony a pro porotu bylo těžké rozhodnout, kdo se stane vítězem. Ve…
… přečíst celé

GJVJ řeční

V minulém týdnu se uskutečnilo finálové kolo celoškolní soutěže v řečnění, tentokrát pro vyšší gymnázium. Výkony mnoha řečníků byly velmi zdařilé, a tak porotě připadl náročný úkol vybrat nejlepší tři pro každou kategorii. Kategorie byly celkem dvě, první pro první a druhé ročníky, kvintu…
… přečíst celé

Kvarta v Římě

Dne 21. 3. 2018 se jako každoročně vypravila kvarta Gymnázia J. V. Jirsíka, v čele s panem profesorem Kunešem, paní profesorkou Vlnatou a paní profesorkou Kabelovou, do Říma. Před námi byla dlouhá cesta. Jeli jsme přes celou noc, až jsme lehce unavení v 8 hodin ráno dorazili do cíle…
… přečíst celé

Výměnný pobyt: hostíme (Austausch Budweis)

Tyhle čtyři dny bych shrnula jako velmi využité a hlavně velmi přínosné. Až překvapivě rychle jsme si se všemi účastnicemi pobytu sedly! A nejen že jsme poznaly „cizince“, ale mohu i s klidem říct, že s dívkami z naší školy nás pobyt spojil taky skvěle. Na čem jsme se s holkami…
… přečíst celé

GJVJ řeční

V úterý v odpoledních hodinách proběhlo ve sborovně školní kolo řečnické soutěže s názvem „GJVJ řeční“. Ve finálovém kole se utkali řečníci z nižšího gymnázia, kteří v přátelské atmosféře přednesli své veselé i vážné proslovy. Ukázalo se, že talentovaných řečníků je na naší…
… přečíst celé

Společenskovědní seminář opět u soudu

Páteční výuku 9. března si studenti 3. ročníku zpestřili soudním jednáním, kterého se účastnili jako přihlížející veřejnost. V soudní síni budějovického Krajského soudu zhlédli kompletní proces ve věci  řízení v opilosti – stát vs. občan. Po skončení soudu následovala beseda s …
… přečíst celé

"Exkurze do Lince"

Na přelomu února a března vyučovali na našem gymnáziu studenti Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Univerzity Johanna Keplera v Linci. Zábavnou formou nám přiblížili rakouské reálie i město Linec, poté jsme tvořili vlastní projekt, ve kterém jsme ztvárnili…
… přečíst celé

Výlet druhých ročníků za kulturou

Ve středu 28.2. jsme my, 6.E, společně s 2.C vyrazili za kulturním zážitkem do našeho hlavního města v doprovodu paní profesorky Vránové a pana profesora Kuneše. Po příjezdu jsme si dali krátkou pauzu na protažení a hned jsme se vrhli na prohlídku Národního divadla, jež byla plná…
… přečíst celé

Komiksové bubliny

Po dvě středy, 21. 2. a 28. 2. navštívila naše třída Jihočeskou vědeckou knihovnu Na Sadech. V knihovně si pro nás připravili různé hry a otázky k tématu komiks. Ukázali nám, jak se komiks vyrábí, z čeho se skládá a jak může vypadat. Nakonec jsme si mohli po úspěšném řešení nějaký komiks…
… přečíst celé

Výhra v soutěži EUROSCOLA

Dne 22. 2. se naši studenti zúčastnili programu Evropského parlamentu jménem Euroscola, kde jako čeští zástupci reprezentovali  republiku a setkali se zde se zahraničními studenty z dalších jednadvaceti  členských zemí.Tato akce studentům umožnila nahlédnout do života europoslanců,…
… přečíst celé

Kategorie článků