Školní akce

Společenskovědní seminář řídil soudní proces

Jedinečnou možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, co obnáší práce právního zástupce či soudce, využili studenti společenskovědního semináře ze 3. ročníku, a to formou simulovaného soudu. Na výběr měli mezi trestním procesem a občanskoprávním sporem. Zvítězila druhá varianta, ve které se jednalo o…
… přečíst celé

Best in Deutsch

Dne 23. listopadu 2017 proběhla na naší škole soutěž BEST IN DEUTSCH. Nyní už víme výsledky, nejlepší řešitelkou z našich účastníků se stala Kristýna Koubová z oktávy. Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy a VIEL SPAβ MIT DEUTSCH!!
… přečíst celé

Studenti zažili Velkou válku na vlastní kůži

Ve čtvrtek 14. 12. navštívili studenti dějepisného semináře ve třetím ročníku nově otevřenou výstavu v Jihočeském muzeu, nesoucí název „První světová válka – léta zkázy a bolesti“. Expozice je pojata velmi interaktivně, takže si žáci mohli obléct dobové uniformy, potěžkat si originální zbraně…
… přečíst celé

Exkurze do železáren v Linzi

Dne 22. 11. vyrazila naše posádka třídy 6. E doplněná dívčí částí z 2. B pod vedením paní prof. Schmidmayerové a pana prof. Týmla na vzdělávací exkurzi do železáren v Linci. Odjížděli jsme brzy ráno, kdy bývá ještě obvykle většina z nás zahrabána v brlohu. Do Lince jsme dorazili…
… přečíst celé

Beseda s Václavem Kulhánkem a Měsíc filmu na školách

Dne 13. listopadu 2017 se na našem gymnáziu uskutečnil další ročník akce Měsíc filmu na školách, kterou pořádá společnost Člověk v tísni jako součást vzdělávacího projektu Jeden svět na školách. Studenti při této příležitosti zhlédnou film o vybraném tématu z moderních dějin…
… přečíst celé

Exkurze do pravěku a raného středověku

Z pátečního vyučování nás, I. B, vysvobodili pan profesor Kuneš a paní profesorka Šimečková, když pro nás naplánovali dějepisnou exkurzi s výkladem. A tak jsme 20.10. ráno s radostí, že nemusíme strávit několik dalších hodin ve školních lavicích, nastoupili do autobusu a vydali se na cestu.První…
… přečíst celé

One day in London

Ve středu 18.10. studenti třetího ročníku  spolu s učiteli anglického jazyka navštívili divadlo. Byli se podívat na představení s názvem "One day in London". Jednalo se o moderní představení pouze se dvěma herci pocházejícími z Velké Británie.Ačkoliv se celé vystoupení neslo v komediálním…
… přečíst celé

Výlet do historie

Jak se vžít do toho, jak žili lidé ve středověku, konkrétně mniši a jeptišky? No, nejlepší je se v ně přeměnit. Ale nemuseli jsme vstupovat do kláštera ani skládat řeholní slib. Stačilo absolvovat interaktivní program v klášteře Zlatá Koruna. Nejenže jsme si svázali knihu, vyrobili pečeť…
… přečíst celé

Historie a literatura

Bylo krásné, ale studené ráno, když se studenti 5. E a 1. B sešli s paní profesorkou Šimečkovou a Vlnatou na nádraží. Cíl naší cesty byl jasný - Zlatá Koruna. Cesta do kláštera se změnila v příjemnou procházku, kterou každý po ránu s úsměvem přivítal. Na místě jsme se rozdělili po třídách a každá…
… přečíst celé

Přednáška o archeologii

Je pravda, že archeologové jen kopou v zemi? Kolik pravěkých nalezišť se nachází na území jižních Čech? Jak lze spolehlivě datovat nalezené artefakty? Kde se dá archeologie studovat? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky se studenti tříd 1. B a 5. E dozvěděli dne 3. 10. na zajímavé přednášce,…
… přečíst celé

Simbach

Elitní jednotka čtyř germanistek ze 2.A, 2.B a 3.B byla ve dnech 19.-22. září 2017 na jazykovém výměnném pobytu v bavorském Simbachu. Dostalo se jí srdečného přivítání  v rodinách, ve škole i na radnici. Během čtyř dnů pochytala mnohá slova bavorského dialektu, odnesla si skvělé…
… přečíst celé

Mladí horníci a fotografové

V pondělí 25. 9. 2017 vyrazila naše sekunda do Českého Krumlova na exkurzi z chemie a výtvarné výchovy. Ve fotoateliéru Seidel jsme se dozvěděli hodně zajímavého z historie fotoateliéru a rodiny Seidelovy a studenti se proměnili ve fotografy a vyzkoušeli si, jak se dříve vyvolávali…
… přečíst celé

Již tradičně Edison

V nedávných dnech se u nás ve škole již čtvrtým rokem v řadě na týden usadila skupinka studentů z ciziny (konkrétně z Gruzie, Hong Kongu, Itálie, Maroka a Jordánska). Celý program probíhal pod záštitou projektu Edison organizace AIESEC. V odpoledních hodinách se žáci třetích ročníků mohli v…
… přečíst celé

Sportovně turistický kurs

V předposledním týdnu školy se kompletní třetí ročník našeho gymnázia, až na pár nadšenců do jízdy na kole, vydal do zahraničí, a to konkrétně za našimi slovanskými přáteli ve Slovinsku a Chorvatsku. Takže 3. A do jednoho autobusu, 3. B do druhého a 7. E pěkně podle pohlaví půl na půl. Kratší…
… přečíst celé

Hodiny moderní chemie

Ve dnech 22. a 23. 6. se všichni žáci kvinty a prvních ročníků zúčastnili hodiny moderní chemie. Každá třída byla rozdělena do dvou skupin, aby byl možný individuálnější přístup a aktivnější zapojení všech studentů. Každou hodinu vedly dvě studentky VŠCHT v Praze, které nám umožnily být svědky…
… přečíst celé

Kategorie článků